Monday, June 17, 2024 | www.ayerstur.com  

 ANA SAYFA HAKKIMIZDA HİZMETLER İLETİŞİM

 
  • Gümrük Kuralları

   Her ülkenin transit geçiş amacıyla dahi olsa topraklarına sokulacak mal, eşya, tüketim malzemesi ve parayla ilgili özel kuralları bulunmaktadır. Bu kurallar özellikle eski Doğu Bloku üyesi ülkelerde (Yugoslavya, Bulgaristan, Romanya) hayli katıdır. Sözkonusu kuralların bilinmesi ve bunlara uyulması, arzulanmayan durumların önlenmesi ve giriş yapılan ülkeden rahatlıkla çıkış yapılması için gereklidir. Giriş gümrüğündeki ihmal ve yanlışlıkların çıkış gümrüğünde soruna ve daha büyük sıkıntılara yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Gümrük formaliteleri genellikle ülkeye sokulması yasak ya da miktar olarak belli bir sınıra tabi veya sözlü ya da yazılı olarak beyan edilmesi gerekli şeyler içerir. Genelde her türlü silah, gaz tabancaları, göz yaşartıcı spreyler ve av malzemelerinin ülkeye sokulması yasaktır. Şahsi ihtiyaca yönelik eşyanın (zati eşya) tekrar çıkarılması şartıyla ülkeye sokulması serbesttir. Şahsi ihtiyaca yönelik eşya ve malzemenin neler olduğu ve hangi miktarlarda olması gerektiği esasen uluslararası anlaşmalarla belirlenmiştir. Aşağıda bir kısmı liste halinde verilmekte olan bu eşya ve malzemeler ile miktarlarının belirlenmesinde gözetilen husus, bunların miktar, çeşit ve amaç olarak kişisel kullanıma uygun olması, ticari nitelikte bulunmamasıdır.

    
  • Gümrük Ödenmeyen Eşyalar

   Giyim ve Yolculuk Eşyası:
   Yolcunun giyinip kuşanmasına mahsus eşya,
   Yolcunun yaşantısına mahsus eşya ile seyahat eşyası,
   Yolcu için elbiselik kumaş (en fazla 5 metre),
   Naklihane hakkını haiz olan ve yurda kesin dönüş yapan yolcuya ait bir adet kürkten mamul giyim eşyası.


   Elektronik Eşya:
   Bir adet renkli televizyon (55 ekrana kadar)
   Bir adet 16 ekrana kadar renkli cep televizyonu (16 ekran dahil),
   Bir adet siyah beyaz televizyon-radyo-teyp (kombine),
   Bir adet video kamera ve 5 adet boş video teyp kaseti,
   Sekiz mm.ye kadar alıcı veya gösterici sinema makinası (On adet boş sinema filmi ile birlikte),
   Bir adet slayt gösterme makinası,
   Portatif compact disc player,
   Bir adet kendi ses verebilen portatif radyo ve portatif radyo-teyp (portatif radyo-teybin özellikleri Müsteşarlıkça belirlenir.)
   Bir adet volkmen veya cepte taşınabilen küçük teyp,
   Kasetsiz ve kartuşsuz elektronik oyun aletleri,
   Her birinden en çok 5 er adet olmak üzere plak, teyp kaseti veya compact disc.


   Müzik Aletleri:
   Armonika, Mandolin, Kaval, Mızıka, Flüt, Gitar, Akordeon, (Her birinden birer adet olmak üzere en çok 3 adet)

   Spor ve Oyun Aletleri:
   İki bölmeli bir adet kamp çadırı,
   Sualtı sporları için bir adet dalgıç takımı (nitelikleri, aksam, ve parçaları Müsteşarlıkça belirlenir.),
   Uçan kanatlar (bir çift),
   Motor takılmayan cinsten şişirme bir adet bot,
   Su sporu için kullanılan yelken tertibatlı bir adet sörf, Ayak paleti (bir çift),
   Yolcunun tek başına kullanabileceği özelliğe sahip birer adet olmak üzere spor yapmasına mahsus diğer spor alet ve giysileri (deniz motosikleti ve motorlu deniz kızağı hariç),
   Satranç takımı, Dama takımı, Beş adet oyun kağıdı.


   Sağlık Cihazları:
   Hasta yolcuya ait yataklar, Malüller için hareket ettirici tertibatı bulunan motorlu, motorsuz koltuklar, Şahsi tedavide kullanılan ilaçlar, Gaz maskesi ve benzeri koruyucu elbise (en çok 2 adet).

   Mutfak Eşyası:
   Yolculuk esnasında kullanılacak kadar tabak, tencere, çatal, kaşık, bıçak gibi mutfak aletleri,
   Bir adet portatif piknik ocağı,
   Bir adet semaver,
   İki adet termos,
   Akü ile çalışan kahve makinası.


   Tüketim Maddeleri:
   Yerli ve yabancı ayrımı yapmaksızın;
   a) 200 adet sigara (1 karton) ile 50 adet yaprak sigara. Ayrıca, 200 gr. kıyılmış tütün ve 200 yaprak sigara kağıdı veya 200 gr. pipo tütünü veya 200 gr. ağız tütünü veya 200 gr. tömbeki veya 50 gr. enfiye,
   b) Gümrük hattı dışı eşya satış mağazalarından satın alınmış olması halinde (a) bendinde yer alanlara ek olarak 200 adet sigara (1 karton), 100 adet yaprak sigara ve 500 gr. pipo tütünü,
   1,5 kg. kahve,
   1,5 kg. nescafe,
   500 gr. çay,
   1 kg. çikolata,
   1 kg. şekerden mamül yiyecek,
   100 cl'lik bir (1) şişe ya da 75 veya 70 cl'lik iki (2) şişe alkollü içki,
   En fazla 120 ml.lik şişeler içinde beş adet kolonya, lavanta, parfüm, esans veya losyon,

   Diğerleri:
   Bir adet portatif yazı makinası,
   Bir adet fotoğraf makinası (5 adet filmi ile birlikte),
   Çocuk yolculara mahsus bir adet çocuk arabası,
   Çocuk yolcuya mahsus ebadına bakılmaksızın bir adet bisiklet,
   Çocuk yolcuya mahsus oyuncaklar (en çok 10 adet),
   Cepte taşınabilen ve pille çalışan hesap makinası,
   Bir adet ütü (buharlı veya buharsız),
   1 x 1,5 metre ebadında seccade (yünlü, pamuklu veya sentetik olmak kaydıyla),
   Bir adet el dürbünü (gece görüş dürbün ve gözlükleri ile gece görüş keskin nişancı dürbünleri hariç),
   Bir adet masa saati,
   Bir adet portatif gaz sobası,
   Araçla birlikte yolculuk halinde (sadece araç sahibi veya sürücüsüne uygulanmak kaydıyla)
   a) Tornavida takımı (ayrı büyüklükte olmak üzere en fazla 5 adet),
   b) Lokma takımı (araçta kullanılan tipte olmak üzere en fazla 10 parça),
   c) Oto pompası,
   d) Akü şarj cihazı,
   e) Akü ile çalışan otomobil süpürgesi,
   f) Akü ile çalışan buzluk,
   g) Stepne dışında bir adet oto iç ve dış lastiği,


   Yolcunun durumuna göre Gümrük Müsteşarlığının zati eşya kapsamında mütalaa edilecek diğer eşya,

   Yolcunun beraberinde olmak kayıt ve şartıyla 1 adet kedi veya 1 adet köpek veya 1 adet kuş veya 10 adet akvaryum balığı (veteriner sağlık raporu, orijin ve aşı belgesi ile varsa kimlik ve eşgal belgesi ibrazı şartı ve veteriner kontrolü kaydıyla).

   Öte yandan ülkeye sokulabilecek veya ülkeden çıkarılabilecek dövizle (o ülke parası dışındaki paralar) veya o ülke parasıyla ilgili özel kurallar bulunmaktadır. Genelde belli bir miktara kadar dövizin veya yerel paranın ülkelere sokulması veya çıkarılması serbesttir. Ancak bu miktarların üzerindeki döviz veya yerel paranın girişte mutlaka beyan edilmesi gerekir.

   Paranın yanısıra bazı eşyanın da ülkeye girişte beyan edilmesi gerekir. Bunların başında ziynet eşyası gelmektedir. Ayrıca, TV, fotoğraf makinası, video kamera, video oynatıcı, cep telefonu, elektrikli aletler, kamping ve spor malzemeleri ile diğer kıymetli eşyanın da gümrükte beyan edilmesi gerekmektedir. Beyan yazılı ya da sözlü olabilmektedir. Beyanın nasıl olacağı ülkeye ve eşyanın tipine bağlıdır.


    
  • Gümrük Ödenen Eşyalar

   18 yaşından büyük yolcuya, Türkiye'ye gelişinden 2 ay önce ve 6 ay sonra posta veya hızlı kargo yoluyla gönderilen ve değeri 1.500 Euro'yu geçmeyen ve ticaret amaçlı olmayan eşyadan yüzde 10 sabit gümrük alınır (300 Euro'luk muafiyet düşülür). Ya da 18 yaşındaki yolcunun beraberinde getireceği ve değeri 1.500 Euro'yu geçmeyen ve ticaret amaçlı olmayan eşyadan yüzde 10 sabit gümrük alınır (300 Euro'luk muafiyet düşülür). Bu haktan yararlanabilmek için şu koşullar gereklidir:

   Türkiye'deki kişilere posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gönderilen, yolcular beraberlerinde getirdikleri, hediye edilmek üzere getirilen ya da gönderilen, kişinin şahsına veya ailesinin kullanımına mahsus, karşılığında alıcı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olan, ticari miktar ve mahiyet arz etmeyen,

   Bu çerçevede getirilen eşyanın toplam kıymetinin 1.500 EURO'yu aşması halinde, söz konusu eşyanın ithalinde ödenmesi gereken vergiler, yürürlükte bulunan esaslara göre tahakkuk ve tahsil edilir. İthal konusu eşyanın kıymetinin tek başına 1.500 EURO'yu geçmesi halinde, bu eşyanın gümrük vergileri İthalat Rejimi Kararı ile belirlenen oranlara göre tahakkuk ve tahsil edilir. Eşyaya sabit oranlı vergi uygulamadan önce, beyan sahibi bunun yerine ithalat vergilerinin uygulanmasını talep edebilir. Bu durumda eşya için ithalat vergileri tahsil edilmek suretiyle eşyanın ithaline izin verilir. Bu çerçevede getirilen eşyanın vergi matrahının tespitinde esas alınacak kıymeti, ibraz edilen faturaya veya satış fişine göre belirlenir. Bu tür belge ibraz edilememesi veya ibraz edilen belgede kayıtlı kıymetin düşük bulunması halinde, eşyanın kıymeti idarece tespit edilir.


    
  • Döviz Giriş-Çıkışı

   Yolcular, sınırsız miktarda Türk parasını ve dövizi beraberlerinde Türkiye'ye getirebilirler. Yolcular, en çok 5.000 ABD doları karşılığı Türk parasını yurt dışına çıkarabilirler. Yolcular, 5.000 ABD doları veya eşiti nakit diğer dövizleri beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Dışarıda yerleşik kişiler ile yurt dışında çalışan Türk uyruklu kişiler, yurda girişlerinde beyan etmiş olmak, Türkiye'de yerleşik kişiler ise bankalardan döviz satın aldıklarını belgelemek kaydıyla 5.000 ABD doları veya eşitini aşan miktardaki nakit dövizi beraberlerinde yurt dışına çıkarabilirler. Bankalar vasıtası ile yurt dışına Türk parası ve döviz transferi serbesttir. Yolcular, beraberlerindeki kendilerine ait değeri 15.000 ABD dolarını aşmayan ve ticari amaç taşımayan ziynet eşyası niteliğinde kıymetli madenlerden ve taşlardan yapılmış eşyayı yurda getirebilirler ve yurt dışına çıkarabilirler. (Daha fazla değerdeki ziynet eşyasının yurt dışına çıkarılması, girişte beyan edilmiş olmasına veya Türkiye'den satın alınmış olduğunu belgeleme şartına bağlıdır.) Türkiye'den yapılacak bir ihracatın bedeli olarak, peşin ödeme yapmak üzere efektifi beraberinde getiren yolcuların, yurda girişte bunu deklare etmeleri ve belgelendirmeleri gerekir.

   

 

 

Sizde hemen e-bülten'e üye olun, yeniliklerden ilk önce sizin haberiniz olsun.

 

 

 

Ayers Turizm  |  0216 411 97 30 (pbx)

Ayers Türkiye'nin Lider Tur Operatörü ETS'nin Yetkili Acentesidir

     

  

.

Geliştirici: EvdeNakliye.Com